Sari la conținut

Renovarea ,,profunda,, a cladirilor – viitorul reducerii consumului energetic

Un imens potențial de reducere a consumului de energie constă în renovarea stocului de clădiri existent.

Una dintre provocările viitoare va fi ca aceste clădirile sa fie sunt renovate “profund” pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și sa îndeplinească obiectivele globale de reducere a consumului de energie.

Cele mai frecvent utilizate expresii sunt: renovarea profundă, modernizarea profundă, renovarea profundă și, într-o mai mică măsură, reducerea profundă a energiei.

Reducerea consumului energetic

În Europa, majoritatea definițiilor se concentrează pe încălzire, răcire, ventilație și apă caldă, iar înțelegerea generală este că acestea ar trebui să conducă la o îmbunătățire cu cel puțin 75% după renovarea clădirii fata de 45-50% cat este in mod actual la o renovare clasica (reabilitare termica).

Clădirile utilizează aproximativ două treimi din consumul total de energie la nivel mondial și reprezintă mai mult de 30% din emisiile globale de CO2 prin urmare clădirile existente vor reprezenta o mare parte a acestui consum, în special în țările dezvoltate.

Renovarea profunda a cladirilor

Reabilitarea profundă este totuși menționată în articolul 5 al Directivei UE privind eficiența energetică (EED) (2012/27 / UE), adoptată recent din 2012 în articolul 5. Aceasta obligă statele membre să renoveze cel putin 3% din suprafața totală a clădirilor publice.

Renovarea profundă a unei cladiri din punct de vedere energetic este un termen pentru o renovare cu materiale de inalta calitate, cu utilizarea de instalatii eficiente energetic care conduc la o performanță foarte ridicată a energiei.

Reducerea consumului energetic a clădirilor renovate profund e de 75% sau mai mult comparativ cu starea clădirilor existente înainte de renovare,

Consumul de energie primară după renovare, care include, printre altele, energia utilizată pentru încălzire, răcire, ventilație, apă caldă și iluminat după renovarea profundă a unei clădiri existente trebuie sa fie mai mică de 60 kWh/mp/an.

In urma unui chestionar realizat in mai multe tari aproximativ 90% dintre respondenți consideră că ținta absolută ar trebui să fie mai mică de 80 kWh/m2/an. Aproape 60% dintre respondenți consideră că o țintă absolută ar trebui să fie între 15-60kWh/m2/an.

Sursa: http://www.gbpn.org/sites/default/files/08.DR_TechRep.low_.pdf